Ontwikkelassessment

Medewerkers zijn gemotiveerder en leveren betere prestaties wanneer zij kunnen werken vanuit hun talenten. Soms zijn de talenten van je medewerkers niet zo expliciet zichtbaar en wil je meer aanknopingspunten om hun potentieel optimaal te benutten.

Een ontwikkelassessment brengt de persoonlijke kwaliteiten, talenten, drijfveren en ontwikkelpotentieel van je medewerkers in kaart. Dit geeft jou en je mensen inzicht in de mogelijkheden voor ontwikkeling en helpt bij het maken van keuzes en beslissingen over hun inzet.

Door middel van een online persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentest en drijfverenonderzoek, wordt een rapportage vervaardigd met een persoonlijk profiel, een overzicht van 50 competenties en een voorspelling van de ontwikkelpotentie van de medewerker. Hierna wordt in een persoonlijk gesprek ingezoomd op de uitkomsten en worden relaties gelegd tussen de verschillende competenties. De medewerker krijgt op basis hiervan een ontwikkelmatrix en een persoonlijk advies, wat als uitgangspunt dient voor een persoonlijk ontwikkel plan. Jij en je medewerker worden stap voor stap begeleid in het proces om ontwikkel- en resultaatafspraken te maken.

De ontwikkelassessments zijn ook interessant voor teamontwikkeling. Door het talent, de ontwikkelpunten en motivatie van de teamleden in kaart te brengen en de teamsamenstelling te analyseren. Door de focus niet alleen op de individuele medewerkers te leggen, is het mogelijk om het potentieel van een team als geheel te benutten door het werk optimaal te organiseren en de samenwerking te versterken. Hiermee zullen de prestaties van een team te verbeteren en organisatiedoelen makkelijker worden behaald.

Excel Yourself maakt gebruik van de assessments en performance tools van

Wil jij het beste uit je mensen halen?

Ontdek hoe een ontwikkelassessment jouw mensen in beweging krijgt.

  06-24260549