Consultancy

Professional Development is het geheel van leiderschap, duurzame inzetbaarheid, organisatie ontwikkeling en teamgeest. Mensen en werk verbinden, dat is het uitgangspunt. Ik help jou alle puzzelstukjes passend te maken, zodat jouw organisatie groeit. Het optimaal benutten van het potentieel van jouw onderneming en het versterken van individuele en teamprestaties, dat is het doel.

Je wilt talentvolle medewerkers vinden, ontwikkelen en behouden. Excel Yourself helpt jou met de juiste structuur en processen waarin jouw mensen optimaal kunnen presteren.

Denk hierbij aan het bepalen van de benodigde kennis en kwaliteiten die jouw organisatie nodig heeft om je doelen te behalen en deze te vertalen naar functies en formatie. Of het ontwikkelen van een strategisch POP formulier. Het in kaart brengen van het ontwikkelpotentieel van je mensen. En het inzetten van tools voor learning & development. 

Een stip op de horizon, een doelgerichte aanpak, structuur en heldere verwachtingen zijn belangrijke ingrediënten een succesvolle HR strategie. Samen bepalen we wat er nodig is om een door jouw gewenst resultaat te bereiken. Ik stel je voor keuzes, signaleer knelpunten en maak een doordacht plan van aanpak. Aan het eind van de implementatie is jouw team in staat om de gekozen oplossing zelf te continueren.

Om het succes van je HR strategie te meten, ontwikkelt Excel Yourself een HR score card, waarin de organisatiedoelen vertaald worden naar HR doelen en KPI’s. Het ontwikkelen van het effectief leiderschap is een onlosmakelijk onderdeel van alle opdrachten, zo bouw je aan een winning team.

Met de juiste HR strategie wordt de toegevoegde waarde van de mensen binnen je organisatie vergroot. Een link tussen HR en je business zorgt voor een positieve impact op de prestaties van je mensen, het geeft vertrouwen, focus en energie voor je hele team. Zo is je team in staat jouw strategische doelen te realiseren!

Benieuwd hoe jouw organisatie gaat excelleren?

Ontdek wat Excel Yourself kan doen voor de duurzame ontwikkeling van jouw organisatie en je medewerkers

  06-24260549